Гарантія

Про ваш спокій
подбали ми

Гарантія DS охоплює випадки поломки різних деталей та агрегатів протягом встановленого терміну дії, починаючи з дати придбання автомобіля, без обмеження загального пробігу, за винятком випадків, коли передбачені особливі умови.

 

На всі автомобілі DS поширюється договірна гарантія терміном на два роки без обмеження загального пробігу, крім випадків, що були обумовлені додатково. За винятком нижчевикладених обмежень в договірну гарантію входить безкоштовний ремонт або заміна деталей, визнаних дефектними компанією DS або її представником, включаючи вартість працевитрат для приведення автомобіля в робочий стан.

Такий ремонт може проводитися з використанням нових або відновлених вузлів і деталей тільки за рішенням заводу-виробника або його представника.

 

Договірна гарантія не охоплює:

 1. Технічне обслуговування та регулювання:
  • роботи з поточного та планового технічного обслуговування, необхідні для підтримки автомобіля в технічно справному стані відповідно до операцій, зазначених у сервісній книжці, додавання присадок і заміна фільтрів сажі після досягнення певного пробігу, а також заміну витратних матеріалів, таких як масляний, повітряний, паливний і салонний фільтри;
  • операції з регулювання і налаштування різних систем;
  • заміна деталей, природнього зношування, пов’язаних з експлуатацією автомобіля, пробігом, географічними і кліматичними умовами, якщо заміна не була спричинена будь-яким дефектом.
 2. Усунення явищ, пов’язаних з експлуатацією автомобіля:
  • вібрації і шуми, пов’язані з роботою систем автомобіля, а також знебарвлення, погіршення зовнішнього вигляду або втрата форми елементів внаслідок їх природнього зношування і старіння;
  • ушкодження, що виникли внаслідок використання технічних рідин, деталей або додаткового обладнання неоригінального виробництва, а також заправка автомобіля неналежними сортами пального або пальним низької якості;
  • ушкодження, отримані внаслідок природних явищ;
  • наслідки ремонтних робіт, переобладнання та інших змін, здійснених підприємствами, неуповноваженими виробником, а також наслідки установки додаткового обладнання, не схваленого ним;
  • шини, на які надається гарантія їх виробника;
  • будь-які інші випадки, не передбачені цими зобов’язаннями.
 

Збереження права на гарантійний ремонт:

 • ви повинні надати сервісну книжку на свій автомобіль з відмітками про всі проведені ТО і гарантійний талон, правильно заповнений дилером, що продав вам автомобіль;
 • ви повинні здійснювати ремонт і обслуговування автомобіля відповідно до рекомендацій компанії DS і тільки в офіційній сервісній мережі DS та мати документальне підтвердження цьому (відмітки про проходження планових технічних обслуговувань, копії наряд-замовлень, рахунків, фактур тощо).
 • при виявленні ознак будь-якої несправності ви повинні одразу передати автомобіль в ремонт в сервісний центр DS;

Недотримання цих правил накладає на вас відповідальність за будь-які прямі або непрямі наслідки, пов’язані з порушенням нормальної роботи вашого автомобіля.

 

У гарантійному ремонті буде відмовлено, якщо:

 • в конструкцію автомобіля були внесені зміни або доповнення, які не були передбачені або дозволені компанією DS, або виконані без дотримання її технічних вимог;
 • несправність викликана недбалими діями власника або через недотримання рекомендацій, наведених в керівництві з експлуатації та обслуговування;
 • автомобіль експлуатувався в ненормальних умовах або брав участь у змаганнях, або піддався хоча б тимчасовим перевантаженням;
 • спідометр автомобіля зазнав змін, або його показання неможливо встановити з належною достовірністю.
 
To Top